null

Herdenken

In Nederland herdenken wij op 4 mei de militaire en burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en latere missies van Nederlandse militairen. Het is en blijft belangrijk om stil te staan bij het leed dat de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt.

null

Vieren

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. 5 mei is ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven.

null

Educatie

Eén van de doelen van wageningen45 is het vragen van aandacht voor de wereldwijde vraagstukken van vrede, vrijheid en veiligheid. Door middel van ons educatieve programma streven wij naar bewustwording, dialoog en kennisoverdracht.

null

Bevrijdingsvuur

Voor en na middernacht staat op het 5 Mei plein het Bevrijdingsvuur centraal. Voor middernacht markeert de Bevrijdingsvuurceremonie de overgang...

Bevrijdingsvuur

Precies middernacht ontsteekt de burgemeester het Bevrijdingsvuur op het 5 Mei plein. Daarop volgt de Bevrijdingsvuurestafette...

null

Bevrijdingsdefilé

Met veel vlag- en muzikaal vertoon is het Bevrijdingsdefilé, naast een waardig en stijlvol evenement, tevens een aantrekkelijk schouwspel zijn voor...

Bevrijdingsdefilé

Het Bevrijdingsdefilé is een respectvol en feestelijk eerbetoon aan onze internationale bevrijdersen hun erfopvolgers, aan nationale en...

null

Foulkes festival

Het Foulkes Festival is een jaarlijks terugkerend evenement waar veteranen en bezoekers kunnen genieten van verschillende activiteiten zoals...

Foulkes festival

Voor de bezoeker is het dan ook heel eenvoudig om veteranen te ontmoeten, hen vragen te stellen en natuurlijk om samen op de foto te gaan.

null

Wereldgesprekken

In augustus 2017 is Wageningen45 een nieuwe interviewreeks gestart: de Wereldgesprekken. Met deze gesprekken in interviewvorm, wil Wageningen45...

Wereldgesprekken

In het voorjaar zullen de Wereldgesprekken aansluiten op het jaarthema van Platform WO2, in 2018 is dit ‘Verzet’. In het najaar zal steeds een thema dat aansluit op de...

null

Bevrijdingsfestival Gelderland

5 mei is de dag van de Bevrijding en ook de dag van de Vrijheid. Wij realiseren ons op die dag dat vrijheid niet...

Bevrijdingsfestival Gelderland

Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om vrijheid in stand te houden en te delen. Het is een dag waarop ...

null

Vrijheidscolleges

Ieder jaar staan in april en op 5 mei de ‘Vrijheidscolleges’ op het programma. Dit zijn een jaarlijkse serie lezingen (meestal door bekende of prominente...

Vrijheidscolleges

De lezingen zijn gebaseerd op de ‘Four Freedoms’ van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt en vinden plaats in samenwerking met de Bevrijdingsfestivals in tien provincies...

DE DOELSTELLING

 • Herdenken
  Ieder jaar herdenken wij degenen die vielen als strijder voor onze vrijheid en eren hen die dit hebben overleefd. Daarnaast willen wij respect tonen voor degenen die zich namens ons land hebben ingezet voor vrede en vrijheid, waar ook ter wereld.
 • Vieren
  Door middel van het bevrijdingsfestival vieren wij de bevrijding en de vrijheid waarin wij sindsdien leven. Belangrijk hierbij is het vergroten van de bewustwording wát wij op 5 mei vieren.
 • Educatie
  Wageningen45 zet zich in als platform voor vrede en vrijheid en stimuleert het maatschappelijke en politieke debat. Het educatieve beleid is gestoeld op bewustwording van de geschiedenis en de actuele waarde hiervan in onze samenleving, het stimuleren van het dialoog omtrent vrede, vrijheid en veiligheid, en doorgeven van relevante kennis en ervaring.
 • Monument
  Hotel de Wereld is hét symbool voor de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in Nederland (de capitulatie). Dit hotel markeert het begin van het naoorlogse Nederland in vrede en vrijheid.

NIEUWS

MET DANK AAN

ministerie van defensie
gemeente wageningen
vfonds
gemeente wageningen
nationaal comite
ministerie van volksgezondheid
Schrijf je in voor de nieuwsbrief