Activiteiten

Deelnemers

Re-enactmentgroepen
Elk jaar komen enthousiasten re-enactmentgroepen naar Wageningen om in authentieke kledij met wapens, materialen en voertuigen een deel van het militaire leven uit te beelden. Bezoekers kunnen op deze manier ervaren hoe het leven ten tijde van oorlog voor de militaire zou zijn geweest.

 

Canadian Base Camp
Nederlandse Unifil Vereniging
Living History Group Holland (LHGH)
Binnenlandse Strijdkrachten
Living History Vereniging Screaming Ducks
13 Infbat LMB RS "Bartje Cie"
43rd Wessex Recce Squadron
LHGH (de Klondikes)
The Fighting Fourth Living History

 

 

Muziekkorpsen
Muziek speelt een grote rol in het leger. Zo spelen er elk jaar diverse muziekkorpsen op het muziekplein en lopen er verschillende looporkestjes over het terrein waar de bezoekers kunnen genieten van liedjes uit de oude doos.

 

Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee
48th Highlanders of Holland Pipes and Drums
Showharmonie 'OBK Rhenen'
Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps*
Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers*
Airborne Malletband Oosterbeek
The Seaforth Highlanders of Holland Memorial Pipes and Drums
Vrijwillig Reünieorkest Regiment Van Heutsz
Pegasus Pipes & Drums
Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst


Stedelijke Muziekvereniging De Harmonie Wageningen
Koor Nootdweer
 

 

Musea
Voor het educatieve deel van het programma zijn er diverse musea, verzamelaars en verenigingen op het terrein waar de bezoekers hun ogen de kost kunnen geven aan replica’s van historische vliegtuigen, tanks en schepen. Er valt genoeg te zien en te lezen voor de bezoekers en het sluit mooi aan op de re-enactementgroepen die verspreid staan over het terrein.

 

Documentatiegroep 1940-1945
Museum Casteelse Poort
Museum Regiment Stoottroepen Prins Bernhard
Mini Marine Internationaal
Koninklijke Stichting Defensiemusea (KSO)
Nederlandse Unifil Vereniging
Cavalerie museum
Phantasy in Blue
Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945/luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis
Luchtoorlog- en verzetsmuseum CRASH 40-45
Museum Vliegbasis Deelen
Exodus Comité
Commando Stichting Gelderland
Vakbond Burger en Militair Defensiepersoneel
Verkoop militair getinte artikelen
Honor Rongdesign
Historische Collectie Korps Nationale Reserve
Wageningen Events - Europafietsers
Fortress Books
Sunsetmarch
Bond van Wapenbroeders
Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve
Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht (KNVOL)
Veteranen Vereniging Regiment Bevoorrading en Transport
Stand DMV