Adviseurs

Bijzonder adviseur (op persoonlijke titel)

             

Prof. Mr. P. (Pieter) van Vollenhoven

 

Dhr G.J.M. (Geert) van Rumund

Burgemeester Gemeente Wageningen

 

Adviseurs

 • Namens het Ministerie van Defensie: Maj J.L.W. (Dennis) de Waal en Kol P.G.F.M. (Peter) Kemna
 • De Burgemeester van Wageningen qq, dan wel een door hem aan te wijzen derde
 • Chef Kabinet CdK provincie Gelderland Mr. H.J. (Hein) Tromp


Comité van Aanbeveling (op persoonlijke titel)

 • Dhr. C.G.A. (Clemens) Cornielje
 • Prof. Dr. M.J. (Martin) Kropff
 • GENMAJMARNS b.d. P. (Patrick) Cammaert
 • Drs. A.G. (Bert) Koenders
 • Mr. Drs. G.L. (Geert) Mak
 • Mr. C. (Christa) Meindersma
 • Dr. A. (Alexander) Rinnooy Kan
 • Prof. Dr. C.P. (Cees) Veerman