Nieuwe collega: Hans Sonnemans

Hans Sonnemans (54) versterkt vanaf 1 december het team van Wageningen45. Samen met zijn vrouw en kinderen woont hij in Veldhoven. Hans is in 1982 als broodbakker bij het familiebedrijf in Best begonnen. Inmiddels hobbyt hij er op los, want hij heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt.

Foto Hans Sonnemans

“Van je hobby je werk maken, het is mij overkomen. De passie voor militaire geschiedenis en dan met name die van de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene” (1941 – 1945) heeft uiteindelijk geleid tot mijn museale professie en inzet voor het behoud van (im)materieel erfgoed van de Nederlandse krijgsmacht.

In 1992 begon ik als (vrijwillig) conservator van Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene. Al jaren eerder was al ik betrokken bij de Vereniging van Oudstrijders van de voormalige Prinses Irene Brigade, onder andere als bestuurslid en hoofdredacteur van hun verenigingsblad „de Vaandeldrager”.

In 1998 kwam ik in dienst van het Legermuseum en startte als museummanager van het Geniemuseum in Vught. In 2014 ging ik aan de slag in Rotterdam, als vestigingsdirecteur van het Mariniersmuseum, in dienst van de Koninklijke Stichting Defensiemusea.

Na 19 jaar is het tijd om de bakens te verzetten en verlaat ik de Defensiemusea. Vanaf 1 december 2017 ga ik met plezier aan de slag bij Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 ofwel Wageningen 45. Wageningen, als Stad van de Bevrijding is mij bekend, en ik weet zeker dat ik daar veel bekende gezichten zijn gaan zien.”