Projecten

Projecten

Projecten

Ieder jaar heeft Wageningen45 één of meerdere projecten op stapel zijn. Sommige projecten zijn specifiek voor scholen, anderen richten zich op een specifiek thema en zijn voor iedereen toegankelijk.

Nederlands-Indië

Ieder jaar herdenkt Nederland op 15 augustus de Japanse Capitulatie in 1945. Daarom organiseren wij in de periode na 15 augustus, enkele educatieve activiteiten. In 2017 stonden een Indische Salon, een Wereldgesprek en de Wereld Express op het programma.

Heerenstraat Theater

In samenwerking met het Heerenstraat Theater organiseert Wageningen45 in april een educatieve filmavond. Leerlingen van groep 7 en 8 van de G.J. v.d. Brinkschool en de St. Jozefschool kunnen dan de Nederlandse oorlogsfilm ‘Oorlogsgeheimen’ in het Heerenstraat Theater bezoeken. Oorlogsgeheimen is een prachtige jeugdfilm n.a.v. het gelijknamige boek van Jacques Vriens. Voorafgaand aan de film krijgen de leerlingen in de klas bezoek van een gastspreker (via Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-heden), die ter voorbereiding op de film vertelt over ‘het verzet’.

Dit project heeft drie doelstellingen:
Doelstelling 1: De leerlingen kunnen zich d.m.v. de gastles en de film een goed beeld vormen van het dagelijks leven van leeftijdsgenoten tijdens een oorlog en het verschil met hun eigen leefwereld zien en plaatsen.

Doelstelling 2: De leerlingen leren een filmvertoning in historisch perspectief te plaatsen d.m.v. een gastspreker op school.

Doelstelling 3: De leerlingen leren dat een leven in vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend.

Bekijk onze agenda voor de actuele activiteiten.

null

Herdenken

In Nederland herdenken wij op 4 mei de militaire en burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en latere missies van Nederlandse militairen.

null

Vieren

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven.

Foto wereldgesprek

Educatie

Wageningen45 zet zich in als platform voor vrede en vrijheid en stimuleert het maatschappelijke en politieke debat.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief