Wereldgesprekken

Wereldgesprekken

Wereldgesprekken

In augustus 2017 is Wageningen45 een nieuwe interviewreeks gestart: de Wereldgesprekken. Met deze gesprekken in interviewvorm, wil Wageningen45 vanuit verschillende invalshoeken een platform bieden voor de thema’s vrede, vrijheid en veiligheid. In het voorjaar zullen de Wereldgesprekken aansluiten op het jaarthema van Platform WO2, in 2018 is dit ‘Verzet’. In het najaar zal steeds een thema dat aansluit op de actualiteit worden voorgesteld. In 2017 was dit ‘Medialogica’. Verder is er in de periode na 15 augustus 2017 een Wereldgesprek gehouden met als thema ‘Nederlands-Indië’

null

Herdenken

In Nederland herdenken wij op 4 mei de militaire en burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en latere missies van Nederlandse militairen.

null

Vieren

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven.

Foto wereldgesprek

Educatie

Wageningen45 zet zich in als platform voor vrede en vrijheid en stimuleert het maatschappelijke en politieke debat.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief