Wereldgesprekken

Wereldgesprekken

Wereldgesprekken

In augustus 2017 is Wageningen45 een nieuwe interviewreeks gestart: de Wereldgesprekken. Met deze gesprekken in interviewvorm, wil Wageningen45 vanuit verschillende invalshoeken een platform bieden voor de thema’s vrede, vrijheid en veiligheid. In het voorjaar zullen de Wereldgesprekken aansluiten op het jaarthema van Platform WO2, in 2018 is dit ‘Verzet’. In het najaar zal steeds een thema dat aansluit op de actualiteit worden voorgesteld. In 2017 is dit ‘Medialogica’. Verder wordt in de periode na 15 augustus een Wereldgesprek gehouden met als thema ‘Nederlands-Indië’

null

Herdenken

In Nederland herdenken wij op 4 mei de militaire en burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en latere missies van Nederlandse militairen. Het is en blijft belangrijk om stil te staan bij het leed dat de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt.

null

Vieren

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. 5 mei is ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven.

null

Educatie

Eén van de doelen van wageningen45 is het vragen van aandacht voor de wereldwijde vraagstukken van vrede, vrijheid en veiligheid. Door middel van ons educatieve programma streven wij naar bewustwording, dialoog en kennisoverdracht.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief