Wereldgesprekken

Wereldgesprekken

Wereldgesprekken

In augustus 2017 is Wageningen45 een nieuwe interviewreeks gestart: de Wereldgesprekken. Met deze gesprekken in interviewvorm, biedt Wageningen45 vanuit verschillende invalshoeken een platform voor de thema’s vrede, vrijheid en veiligheid. In het voorjaar sluiten de Wereldgesprekken aan op het jaarthema van Platform WO2. Dit jaar was 2018 dit ‘Verzet’. Dit najaar zal een thema dat aansluit op de actualiteit worden voorgesteld.

null

Herdenken

In Nederland herdenken wij op 4 mei de militaire en burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en latere missies van Nederlandse militairen.

null

Vieren

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven.

Foto wereldgesprek

Educatie

Wageningen45 zet zich in als platform voor vrede en vrijheid en stimuleert het maatschappelijke en politieke debat.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief