Muzikale Tour van de Vrijheid

In de aanloop naar 4 en 5 mei slaan vijf muzikanten uit Gelderland een muzikale brug tussen verleden en heden. Gedurende 5 uitzendingen vormt de indringende ontmoeting tussen muzikant en ‘oorlogsgetroffene’ het begin van een muzikale ode. Waarin een individuele herinnering betekenis krijgt voor de generatie van nu. Op een iconische locatie komen heden en verleden uiteindelijk bij elkaar. Muzikale Tour van de Vrijheid verbindt de oorlog van toen aan de vrijheid van nu.

Muziek die verboden was, NSB-strijdliederen, muziek die in de doorgangs- en vernietigingskampen werd gemaakt, spotliedjes, typische bevrijdingsmuziek of muziek uit Nederlands-Indië. Tijdens de oorlogsjaren en de periode daar net na, speelde muziek een grote rol. Om het leven draaglijk te maken of juist te vieren. Ook mensen die later te maken kregen met oorlogsgeweld, als militair of vluchteling, vonden in muziek troost, vuur of de wil om door te gaan. Niet verwonderlijk; muziek is altijd een krachtig middel gebleken om emoties te verwoorden, te voelen en te verwerken. Muzikale Tour van de Vrijheid zet die kracht in om de verhalen van toen, betekenis te geven voor de mensen van nu.

‘Muziek is altijd een krachtig middel gebleken om
emoties te verwoorden, te voelen en te verwerken’

Het programma
In Muzikale Tour van de Vrijheid wordt een jonge artiest met Gelderse roots in contact gebracht met de hoofdpersoon wiens familiegeschiedenis (1e, 2e, of 3e generatie) is getekend door een gebeurtenis in een oorlog. In de ontmoeting worden de oorlogs- ervaringen gedeeld én wordt er gezocht naar muziek die deze persoon toen of later door deze donkere periode heen gesleept heeft. Voor de muzikant leidt dit tot een ontdekkingsreis door muziekgeschiedenis (van langer of korter geleden) én tot een remake van het nummer dat voor de hoofdpersoon van betekenis is. Uiteraard neemt de muzikant zijn eigen stijl mee in het tot stand brengen van de remake.

In de actualisering van het nummer verwerkt de muzikant zowel de oorlogservaringen van de hoofpersoon alsook zijn eigen gedachten en gevoelens, geïnspireerd door de ontmoeting met de hoofdpersoon. Zo wordt een muzikale verbinding tot stand gebracht tussen de individuele oorlogsherinnering van een groep of generatie van toen en de betekenis van vrijheid en vrede voor de generaties nu. Tijdens een mini-concert op de iconische locatie, komen deze werelden op een bewogen en indringende wijze bij elkaar.

Line-up

  • In het programma ontmoet de artiest de hoofdpersoon onder leiding van de presentator. Het streven is om de diversiteit aan oorlogsverhalen zo breed mogelijk te maken. En in die keuze ook de 2e of 3e generatie te betrekken. Ook verhalen uit andere oorlogen kunnen een plaats krijgen in het programma.
  • In de ontmoeting wordt besproken hoe de oorlogservaring het leven heeft getekend, hoe het (gezins)leven werd ontwricht of welke sporen deze ingrijpende gebeurtenis heeft nagelaten. Maar ook welke levenslessen zijn geleerd, welke mooie gebeurtenissen eruit voort zijn gekomen of wat de rol van humor kon zijn.
  • Een deel van het verhaal wordt bij de hoofdpersoon thuis gedeeld, indien mogelijk ondersteund door foto- of filmmateriaal.
  • Een andere deel wordt gedeeld op een betekenisvolle plek voor de hoofdpersoon. Bij voorkeur is dit een concrete plek in Gelderland waar bekende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden: Hotel De Wereld in Wageningen bijvoorbeeld of het Apeldoornsche Bosch. Het kan ook een plaats zijn waar een bepaalde gelaagdheid in terug te vinden is: zoals vliegbasis Deelen bij Schaarsbergen waar niet alleen tussen ’40-’45 veel is gebeurd maar waar ook in later tijd militairen hebben getraind en zijn vertrokken om de vrede wereldwijd te bewaren.
  • Op deze plek wordt ook de muziek verweven in het verhaal. Waar luisterde je naar en wat deed dat met je? Dit resulteert in het noemen van een concreet lied dat voor de hoofdpersoon van grote betekenis is (geweest).
  • De ontmoeting inspireert de muzikant tot actie. Hij verdiept zich in de muziek die toen populair was. Afhankelijk van het verhaal van de hoofdpersoon kan dat bevrijdingsmuziek zijn, muziek die in de kampen werd gemaakt en gespeeld, muziek uit Nederlands-Indië, maar ook een hit uit de jaren ’80 of een Nederlandstalig nummer waarin bepaalde herkenbare emoties doorklinken etc. De hoofdpersoon komt dichtbij zijn gevoelens door de benoemen wat hem of haar zo raakte in het nummer.
  • Mede hierdoor geïnspireerd, maakt de artiest in kwestie een remake van het lied. In deze remake verwerkt hij de ervaringen van de hoofdpersoon alsook zijn eigen ervaringen en gedachten naar aanleiding van de ontmoeting. Ook de eigen biografie kan hier een rol in spelen (Coosje Smith komt bijvoorbeeld uit Winterswijk wat een NSB-bolwerk was tijdens de oorlogsjaren). Op deze manier is zowel de herkenbaarheid en emotionele betrokkenheid voor de hoofdpersoon groot als de vertaling / betekenis voor de generatie van nu gewaarborgd. 
  • In aanwezigheid van de hoofdpersoon, omringd door zijn/haar familie en vrienden brengt de muzikant zijn muzikale ode op een nader te bepalen iconische locatie. Productioneel brengt het groot voordeel met zich mee om alle optredens op één moment en op één vaste locatie te doen en op een plek die ook voor een nationaal publiek direct associaties oproept met WOII en bevrijding.
  • De vijf optredens vormen tezamen als het ware een playlist van de vrijheid die en de verhalen eert van de individuele hoofdpersonen en de abstractie van het woord vrijheid concreet en actueel maakt voor een jongere generatie. De opnames van de Muzikale Tour van de Vrijheid kunnen ook via andere kanalen, online, socials en radio, gemakkelijk gedeeld worden.

‘We zetten de kracht van muziek in
om de verhalen van toen betekenis
te geven voor mensen van nu’

Bekijk de opnames uit 2021

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag 2021Verkorte Jaarrekening 2021Publicatieplicht ANBI-status

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI