Open Expo in de Stad: Verschilmakers van toen

Wie vanaf eind april in de Hoogstraat naar boven keek, zag een lint van gevelbanieren. Daarop, voor- en achterkant, staan foto’s met namen van Wageningers uit de oorlog: verzetsstrijders, gedeporteerden, onderduikers. Met hun foto en een korte omschrijving. De tragiek van oorlog hangt je daar letterlijk boven het hoofd. Sta er even bij stil.

Opening 2021
Razende reporter Alberto opende samen met oud-burgemeester en de vrijwilligers van de 4Meiwerkgroep de "Open Expo in de Stad - Verschilmakers van toen".

Expo

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag 2021Verkorte Jaarrekening 2021Publicatieplicht ANBI-status

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI