Veelgestelde vragen

Samen herdenken en koesteren we op 4 en 5 mei, fijn dat je betrokken bent!
Hieronder vind je antwoord op de meest gestelde vragen.

Kan 4 & 5 mei wel doorgaan tijdens de oorlog in Oekraïne?

De oorlog in Oekraïne is hartverscheurend en raakt ons allemaal. Juist daarom vragen we nu aandacht voor het kwetsbaarheid en het belang van vrede en veiligheid. Dat gaan we in aanloop naar 4 & 5 mei samen doen. Om onze solidariteit te tonen, ervaringen uit te wisselen en vrijheid te koesteren. We houden de oorlog en ontwikkelingen in Oekraïne continu in de gaten en toetsen we of het programma passend is. Hopelijk bent u erbij!

Hoe geven jullie aandacht aan de oorlog in Oekraïne? 

De oorlog in Oekraïne is hartverscheurend en raakt ons allemaal. Juist daarom vragen we nu aandacht voor het kwetsbaarheid en het belang van vrede en veiligheid. Dat gaan we in aanloop naar 4 & 5 mei samen doen. Zo was er op 12 maart al een bijeenkomst op het 5 mei-plein om de Wageningse solidariteit met Oekraïne te tonen. Dat zal ook op 4 en 5 gebeuren; als we herdenken en samen de vrijheid koesteren. In het hele programma zal voelbaar zijn dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en Wageningen meeleeft met de slachtoffers van de oorlog en afschuwelijkheden in Oekraïne. Hopelijk bent u erbij!

Is het niet makkelijk om nu aandacht te hebben voor Oekraïne? Hoe zit het met de andere oorlogsslachtoffers in de wereld?

Jaarlijks herdenken en koesteren we in Wageningen vrede en veiligheid. En maken in vorm en inhoud duidelijk dat vrijheid kwetsbaar is en niet als vanzelfsprekendheid mag worden gezien. Dat doen we met onze blik op de wereld. Zo vragen we ieder jaar aandacht voor het schokkende feit dat er sinds de Tweede Wereldoorlog, wereldwijd nog geen dag zonder oorlog is geweest. Dit jaar is er evident veel aandacht voor de hartverscheurende oorlog en misstanden in Oekraïne. En passen onze programmering daarop aan, passend bij de situatie in Oekraïne.

Hoe ziet 4 & 5 mei er na corona uit?

Op 23 maart jl zijn de laatste coronamaatregelen door de Rijksoverheid opgeheven. Dat betekent dat we, als de situatie zo blijft, op 4 mei weer samen herdenken en op 5 mei de vrijheid samen koesteren in de Wageningse straten. Uiteraard houden we ook de oorlog en ontwikkelingen in Oekraïne continu in de gaten en toetsen we of het programma passend is. Het precieze programma wordt in de komende weken bekend gemaakt via de kanalen van Wageningen45. Houd die vooral in de gaten, hopelijk zien we u op 4 en 5 mei!

Waar kan ik het programma en de line-up vinden?

Het programma met de line-up voor 2022 is bekend! Kijk hier.

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag 2021Verkorte Jaarrekening 2021Publicatieplicht ANBI-status

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI