Informatie over de verkeersmaatregelen rond 4 en 5 mei

Ook dit jaar zijn er verkeersmaatregelen van kracht, met name in en rondom de binnenstad. Dit is nodig om alle activiteiten te kunnen organiseren en de veiligheid van alle bezoekers en inwoners te waarborgen. Hoewel we dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen, zal er verkeershinder in de stad zijn. Het Vrijheidsevent (4 en 5 mei) trekt jaarlijks velen belangstellenden. Dit brengt veel verkeersdrukte met zich mee. Plan uw eventuele reis dus goed en check online, actuele verkeersdrukte en vertragingen. 

Vragen?
Heeft u een vraag over de tijdelijke verkeersmaatregelen? Dan kunt u bellen met de gemeente (0317) 492 911, bereikbaar op werkdagen, maandag t/m donderdag van 9.00 – 16.00, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op 5 mei is het stadhuis gesloten en de gemeente telefonisch niet bereikbaar. Op deze dag kunt u bij dringende verkeerszaken contact opnemen met het team van Wageningen45 via (0317) 492 522.

Traffic measures in English
Click here to find all the information in English

Met de trein?
Ga voorbereid op pad. Plan vooraf je reis van deur tot deur in de NS-App of op ns.nlVanaf station Ede-Wageningen rijdt er de hele dag een pendeldienst naar het centrum van Wageningen. Vanaf de Rooseveltweg (ter hoogte vaan de Lawickse Allee) vertrekt de pendeldienst de hele dag terug richting station Ede-Wageningen. ’s-Avonds laat terug naar huis? Gok niet op de allerlaatste trein, deze kan erg druk zijn. Er rijden geen extra late treinen na afloop van het festival.

Koop voor vertrek online je vervoerbewijs. Reis je met een OV-chipkaart, laad dan vooraf voldoende saldo op je kaart, ook alvast voor de terugreis. Zo voorkom je dat je lang moet wachten bij de kaartautomaat.

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen
Op bijgaande kaarten is aangegeven vanaf welke tijden en waar er een parkeerverbod en/of wegafsluiting tussen 3 en 6 mei van kracht is. Voor straten waar geen kleur staat aangegeven, gelden de gebruikelijke parkeerregels. Op vertoon van deze brief kunt u, indien het gebied rondom uw huis is afgesloten, lopend uw huis bereiken. Zorgverleners krijgen uiteraard toegang om, met de auto, zo dicht mogelijk bij uw huis te 
komen. Woont u op het Duivendaalterrein of in de wijk Sahara? Dan ontvangt u hierbij ook een doorlaatpas. Op vertoning hiervan, kunt u ook met de auto uw huis bereiken. 

We moedigen bezoekers zoveel mogelijk aan om met het OV/de fiets of lopend naar de stad te komen. Op 5 mei worden alle voertuigen weggesleept die in het centrum nog geparkeerd staan. Ga dus tijdig na of uw auto op een plek staat waar het mag. Hou vooral de borden ter plaatse goed in de gaten voor de meest actuele informatie. 

Verkeersmaatregelen vanaf 3 mei
• Van 3 mei 8.00 uur t/m 6 mei 1.00 uur zijn het 5 Mei Plein, Irene Brigadeplein, de bocht Veerstraat en Generaal Foulkesweg afgesloten. 
• Van 4 mei 07.00 t/m 6 mei 13.00 uur zijn de Walstraat en Plantsoen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
• Vanaf 4 mei 07.00 t/m 6 mei 13.00 uur geldt in het gehele centrumgebied een parkeerverbod. 
• 4 t/m 5 mei: parkeren op De Dreijen niet mogelijk. Dit is geen evenemententerrein maar wordt gebruikt als parkeerterrein voor deelnemers aan de Bevrijdingsvuurestafette (4 mei) en het Bevrijdingsdefilé (5 mei).
• Op bepaalde locaties (zie bijgevoegde kaart, oranje gemarkeerd) geldt vanwege de opbouw van podia vanaf 3 mei een parkeerverbod. De tijden die aangegeven staan op de borden nabij de locaties, zijn daarom bepalend. Aan de tijden op de website en in deze brief kunnen geen rechten ontleend worden. 
Hou de borden bij de parkeerplaatsen in het centrum dus goed in de gaten.

Afsluitingen 
• In verband met het Bevrijdingsdefilé is de route Ritzema Bosweg – Stadsbrink – Lawickse Allee op 5 mei van 07.00 tot 6 mei 01.00 uur afgesloten. Er wordt een omleidingsroute ingesteld via de Diedenweg – Nijenoord Allee – Kortenoord Allee. 
• Centrum Wageningen is vanaf 5 mei 07:00 t/m 6 mei 13.00 uur afgesloten voor verkeer. 
• Generaal Foulkesweg tussen de Diedenweg en Ritzema Bosweg afgesloten van 4 mei 18:00 tot 5 mei 19:00 uur.
• In verband met het Bevrijdingsdefilé is op 5 mei het gebied rond de Generaal Foulkesweg beperkt toegankelijk.

Afsluitingen voor Stille Tocht op 4 mei
• Op 4 mei vindt de Stille Tocht plaats van 19.00 tot 20.30 uur. In verband hiermee is een aantal aangrenzende wegen afgesloten gedurende deze periode. Een overzicht hiervan vindt u op www.wageningen45.nl.

Parkeren bewoners en bezoekers binnenstad 
• Vanaf 3 mei zijn parkeerplaatsen en -terreinen in en rond het centrum geheel of gedeeltelijk afgesloten. Bezoekers, maar ook bewoners met parkeervergunningen, kunnen hun auto niet parkeren in de straten en op parkeerlocaties met parkeerverboden. De dichtstbijzijnde locaties waar parkeren mogelijk is, zijn de parkeerterreinen langs de Marijkeweg. 

Wegsleepregeling
• Vanaf het moment dat parkeerverboden van kracht zijn, geldt ook de wegsleepregeling. Aan wegslepen zijn hoge kosten verbonden voor de auto-eigenaar. 

Parkeren bezoekers Bevrijdingsfestival
• We moedigen bezoekers zoveel mogelijk aan om met het OV/de fiets of lopend naar de stad te komen. Fietsen kunnen geparkeerd worden aan de rand van het centrum. Er zijn dit jaar geen bewaakte fietsenstallingen. 
• Bezoekers per auto worden zoveel mogelijk aan de noordzijde van de stad opgevangen. Op het terrein van Wageningen University & Research aan de Droevendaalsesteeg kunnen auto’s op 5 mei vanaf 8.00 uur gratis parkeren. Pendelbussen vertrekken vanaf de bushaltes aan de Droevendaalsesteeg en Nijenoord Allee naar het busstation Wageningen. Speciale pendelbuskaartjes worden door busvervoerder Syntus verkocht bij de uitgang van het parkeerterrein aan de Droevendaalsesteeg.

Overzichtskaarten

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag 2021Verkorte Jaarrekening 2021Publicatieplicht ANBI-status

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI