Organisatie

Organisatie

Bureau

Hans Sonnemans

Waarnemend directeur / Coördinator Herdenken

Marianne Loendersloot

Office Manager

Maartje van Zadelhoff – Roelofs

Coördinator Vieren, Communicatie & Sponsoring

Harry te Raa

Coördinator Herdenken, Coördinator Vrijwilligers

Stagiaires

Organisatievrijwilligers

Matthijs Spies

Ondersteuning Herdenken

Cor Beukers

Medewerker Herdenken

Guus Koomen

Mobiliteit

Bestuur

Mr. G.J. (Fred) de Graaf

Voorzitter

LTGENMARNS b.d. A.G. (Ton) van Ede

Vice-voorzitter

Mevr. I. (Ingeborg) Stadhouders

Secretaris

Mevr. P. (Petra) van den Born

Penningmeester

Mevr. A.C. (Alice) van der Scheer

Algemeen Bestuurslid

Prof.Dr. C.C. (Carla) van Baalen

Algemeen Bestuurslid

Dhr. A. (Ad) van Liempt

Algemeen Bestuurslid

Prof.dr.ir. A.P.J (Arthur) Mol

Algemeen Bestuurslid

Dhr. J.G. (Jos) van den Nouland MPC

Algemeen Bestuurslid

Adviseurs

Prof. Mr. P. (Pieter) van Vollenhoven

Bijzonder Adviseur

Mevr. L.D. (Lara) de Brito

Wethouder Gezondheid, Onderwijs en Voedsel

Mr. H. (Hein) Tromp

Chef Kabinet CdK Provincie Gelderland

null

Herdenken

In Nederland herdenken wij op 4 mei de militaire en burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en latere missies van Nederlandse militairen. Het is en blijft belangrijk om stil te staan bij het leed dat de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt.

null

Vieren

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. 5 mei is ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven.

Foto wereldgesprek

Educatie

Eén van de doelen van wageningen45 is het vragen van aandacht voor de wereldwijde vraagstukken van vrede, vrijheid en veiligheid. Door middel van ons educatieve programma streven wij naar bewustwording, dialoog en kennisoverdracht.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief