Bevrijdingsdefilé

 Bevrijdingsdefilé 

Wageningen, 5 mei 2022

Op 5 mei 2022 is het 77 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Tijdens het defilé, dat dit jaar zal plaatsvinden door de straten van Wageningen, eren we onze bevrijders, de WO-II veteranen en geallieerden. Daarnaast brengen we ook een eerbetoon aan hen die hebben gediend in Nederlands-Indië en in latere VN-vredesmissies.

Het Bevrijdingsdefilé begon dit jaar op 5 mei om 12:40 uur! Vanaf het Belmonte Arboretum, naar beneden via de Generaal Foulkesweg richting het 5 Mei plein.

Nederland heeft sinds de Tweede Wereldoorlog aan talloze missies over de hele wereld bijgedragen. Hieronder vindt u een overzicht van de missies waar Nederland een significante bijdrage aan heeft geleverd. Hierdoor kunt u een beter beeld vormen van de veteranen die langs u komen.

Uiteraard zijn er meerdere missies geweest waar Nederlandse militairen zijn ingezet. Om een overvloed aan informatie te voorkomen hebben we een selectie gemaakt en hebben we er voor gekozen om niet voor elke Nederlandse missie een historische context te bieden. Mocht u geïnteresseerd zijn in een volledig overzicht van alle Nederlandse missies, dan kunt u hier meer informatie vinden. 

Wanneer uw organisatie deel wilt nemen aan het Bevrijdingsdefilé 2022, dan kunt u tót 17 april 2022 het digitale aanmeldformulier invullen. Vanwege de grote belangstelling en de operationele- en logistieke voorbereidingen, vragen we uw begrip voor deze sluitingsdatum. 

Indien u vragen heeft, vernemen wij dit graag via Miguel Makonga: miguel.Makonga@wageningen45.nl

Aanmelden Defilé

Overige informatie

Het is nog niet duidelijk of er in 2022 via het Veteraneninstituut voor de deelnemende veteraan een vrij vervoerbewijs kan worden aangevraagd. Via ‘Mijn VI' kan dit worden gecontroleerd in de loop van de maanden voorafgaand aan het evenement.

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag 2021Verkorte Jaarrekening 2021

 

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI