Waarom sponsoren?

De bevrijding kan in Wageningen alleen door zoveel mensen worden gevierd dankzij de inzet van ruim 600 vrijwilligers en de tientallen – onmisbare – sponsors. De betekenis van de bevrijding in Wageningen en de activiteiten op 5 mei bieden veel bedrijven de ideale gelegenheid om invulling te geven aan het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sponsors maken een indrukwekkend eerbetoon aan onze bevrijders mogelijk en dragen bij aan het doorgeven van de boodschap dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vrijheid is een kostbaar goed dat we mogen vieren en waar we aan moeten werken. Ook úw bedrijf kan partner, sponsor of vriend worden. 

Als partner, sponsor of vriend van Wageningen45 maakt u het mede mogelijk deze succesvolle evenementen te blijven organiseren en op een hoger niveau te brengen. 

  • U maakt het mede mogelijk dat Nederlanders van jong tot oud veteranen danken die hier en elders in de wereld vrijheid tot stand brachten.
  • U maakt het mede mogelijk dat we de lessen van de Tweede Wereldoorlog kunnen doorgeven door het instellen en tot bloei laten komen van een kenniscentrum.
  • U maakt het mede mogelijk dat Hotel De Wereld in Wageningen in de herdenking en viering een centrale plaats inneemt.
Tegenprestaties

Tegenprestaties

Tegenover sponsoring staan, behalve het mogelijk maken van het Bevrijdingsvuur en Bevrijdingsdag 5 mei in de Stad der Bevrijding, ook tegenprestaties in de vorm van visuele uitingen en contact met de duizenden bezoekers. Verder krijgt u kosteloze toegang tot verschillende bijeenkomsten voor VIP’s en exclusieve parkeermogelijkheden.

Als partner, hoofdsponsor of vriend van Wageningen45 kunt u uw betrokkenheid kenbaar maken bij de ruim 120.000 bezoekers van het Bevrijdingsevenement. Als partner kunt u met uw communicatie-uitingen uw identiteit en imago versterken.

ANBI

ANBI

Wageningen45 is erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI) en als zodanig terug te vinden op het overzicht hiervan bij de Belastingdienst (onder de volledige statutaire naam: Stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945’). Wij zijn echter ook aangemerkt als culturele ANBI.

Deze status van culturele ANBI biedt aan u voordelen in de vorm van een bijzondere belastingaftrek van uw giften. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief