een platform voor vrede en vrijheid

Bevrijdingsvuur

Het Bevrijdingsvuur in Wageningen, Stad der Bevrijding, is een herinnering aan de bevrijding en het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Bevrijdingsvuur

De Bevrijdingsvuurceremonie markeert de overgang van herdenken op 4 mei naar vieren op 5 mei. Het Bevrijdingsevenement Wageningen bevat diverse activiteiten.

Bevrijdingsdefilé

Het Bevrijdingsdefilé in Wageningen is een uniek, respectvol en feestelijk eerbetoon aan onze internationale bevrijders en hun erfopvolgers.

Bevrijdingsdefilé

Met veel vlag- en muzikaal vertoon is het Bevrijdingsdefilé, naast een waardig en stijlvol evenement, een aantrekkelijk schouwspel voor het publiek.

Foulkes Festival

Het Foulkes Festival is een evenement waar men kan genieten van verschillende activiteiten zoals re-enactmentgroepen, muziekkorpsen en musea.

Foulkes Festival

Historische militaire voertuigen die aan het Bevrijdingsdefilé deelnemen, staan de hele dag opgesteld en worden tentoongesteld aan veteranen en publiek.

Wereldgesprekken

Wereldgesprekken is een interviewreeks waarmee Wageningen45 een platform biedt voor de thema’s vrede, vrijheid en veiligheid.

Wereldgesprekken

Deze gesprekken, in interviewvorm, sluiten ieder jaar aan op het actuele jaarthema dat als een rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt.

Bevrijdingsfestival Gelderland

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven en dat we zijn bevrijd van de Duitse bezetting, onderdrukking en vervolging.

Bevrijdingsfestival Gelderland

Door middel van het Bevrijdingsfestival vieren wij de bevrijding en de vrijheid waarin wij sindsdien leven. Belangrijk hierbij is het vergroten van de bewustwording wát wij op 5 mei vieren.

Vrijheidscolleges

Ieder jaar staan in de aanloop naar en op 5 mei Vrijheidscolleges op het programma. Dit is een serie lezingen die door bekende Nederlanders wordt gehouden.

Vrijheidscolleges

Iedere spreker gaat in op de Four Freedoms van Franklin D. Roosevelt: Vrijheid van Meningsuiting, Vrijheid van Religie, Vrijwaring van Angst en Vrijwaring van Gebrek.

Wij kunnen geen YouTube video’s tonen als je geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies.

De doelstelling

Herdenken

Ieder jaar herdenken wij degenen die vielen als strijder voor onze vrijheid en eren hen die dit hebben overleefd. Daarnaast willen wij respect tonen voor degenen die zich namens ons land hebben ingezet voor vrede en vrijheid, waar ook ter wereld.

Vieren

Door middel van het Bevrijdingsfestival vieren wij de bevrijding en de vrijheid waarin wij sindsdien leven. Essentieel hierbij is het vergroten van de bewustwording wát wij op 5 mei vieren.

Educatie

Wageningen45 zet zich in als platform voor vrede en vrijheid en stimuleert het maatschappelijke en politieke debat. Het educatieve beleid is gestoeld op bewustwording van de geschiedenis en de actuele waarde hiervan in onze samenleving, het stimuleren van het dialoog omtrent vrede, vrijheid en veiligheid, en doorgeven van relevante kennis en ervaring.

Monument

Hotel De Wereld is hét symbool voor de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in Nederland (de capitulatie). Dit hotel markeert het begin van het naoorlogse Nederland in vrede en vrijheid.

Met dank aan

Schrijf je in voor de nieuwsbrief