4Meiwerkgroep

De 4Meiwerkgroep bestaat uit Wageningers die het belang van vrede, vrijheid en veiligheid willen uitdragen. Wij hopen dat bezoekers met elkaar in gesprek gaan, bedenken wat ieder zelf kan doen om onze rechtsstaat te bewaken en samen te leven in respect voor elkaar. En dat wij samen, in groten getale op 4 mei tijdens de Stille Tocht de Wageningse slachtoffers van oorlogsgeweld herdenken.

Josefien 4 mei

Josefien maakte de oorlog mee en die jaren bepaalden de rest van haar leven. Een voorstelling over verkleurde herinneringen, weggedrukte ervaringen en het verlangen gezien te worden.

Deze voorstelling wordt op 4 mei 2022 om 17:30 en om 21:00 uur uitgevoerd.

Locatie: Theater de Wilde Wereld, Burgtstraat 1 in Wageningen Toegang is voor de gelegenheid gratis en vragen een vrijwillige donatie voor Stiching Vluchteling Onder Dak. Voor reservering zie Josefien 4 mei!

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag 2021Verkorte Jaarrekening 2021Publicatieplicht ANBI-status

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI