Stille Tocht & Dodenherdenking Wageningen

In heel Nederland herdenken wij de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door geweld zijn omgekomen. Wij herdenken zowel de slachtoffers uit oorlogssituaties als zij die omkwamen bij vredesoperaties.

In Wageningen staan we stil bij de lokale slachtoffers en wat het voor inwoners van onze stad betekende en nog steeds betekent.

De Stille Tocht en Dodenherdenking verliep als volgt,
de tijden en het verloop zijn onderstaand weergegeven:

Programma 2022

18.15 uur Start herdenkingsdienst in Johannes de Doperkerk Bergstraat

18.45 uur Verzamelen voor de Johannes de Doperkerk.

19.00 uur Welkom door ceremoniemeesters Bob Kernkamp en Elsa Mast Toespraak Louise Fresco, voorzitter WUR (Wageningen Universiteit en Research)

19.20 uur Stille Tocht

Bij Joods Monument ‘De Levenspoort’ aan de Walstraat plaatst burgemeester Floor Vermeulen namens alle inwoners van Wageningen een herinneringssteentje

19.50 uur Aankomst bij ‘Monument voor de Gevallenen’ aan de Costerweg.

  • Gedicht van en door een basisschoolleerling
  • Toespraak burgemeester Floor Vermeulen

20.00 uur Dodenherdenking, 2 minuten stilte, Wilhelmus en kranslegging

20.15 uur De burgemeester legt een krans namens alle inwoners van Wageningen. Daarna kunnen deelnemers aan de Stille Tocht desgewenst zelf een bloemstuk of bloemen neerleggen. Dit kan zowel op individuele titel als in organisatieverband.

20.30 uur Einde Dodenherdenking.

Stille Tocht
Het aantal deelnemers is in de afgelopen jaren meer dan verdubbeld: tot ruim boven de 2500 deelnemers. Wie aan de start van de Stille Tocht zal spreken, wordt afgestemd met Stichting Joods Erfgoed. Samen met de gemeente Wageningen wordt de route uitgezet en de veiligheid gehandhaafd.

Bekijk onderaan deze pagina de foto's van 2017 t/m 2019.

2018
2019

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag 2021Verkorte Jaarrekening 2021Publicatieplicht ANBI-status

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI