Herdenken

HERDENKEN IN WAGENINGEN

HERDENKEN IN WAGENINGEN

In Nederland herdenken wij op 4 mei de militaire en burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en latere missies van Nederlandse militairen. Het is en blijft belangrijk om stil te staan bij het leed dat de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt.

In Wageningen, Stad der Bevrijding, markeert de Bevrijdingsvuurceremonie de overgang van herdenken op 4 mei naar de viering van de bevrijding op 5 mei. Precies middernacht wordt het Bevrijdingsvuur op het 5 Mei plein ontstoken. Daarop volgt de Nationale Bevrijdingsvuurestafette: lopersgroepen vanuit vele gemeenten ontvangen het Bevrijdingsvuur en brengen dat in estafette elk naar hun eigen gemeente.

Op 5 mei vinden in Wageningen ook herdenkingactiviteiten plaats. Elk jaar op 5 mei vindt in Wageningen de herdenking van de capitulaties plaats. Onderdelen van het uitgebreide programma zijn de herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk, het Foulkes Festival, de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 op het 5 Mei plein en aansluitend het Bevrijdingsdefilé.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief