Organisatie

Over Wageningen45

Op 5 mei 1945 werd in Wageningen, in Hotel de Wereld, een einde gemaakt aan de meest recente bezetting van Nederland. Het bezorgde Wageningen de titel ‘Stad der Bevrijding’. Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) heeft daardoor dé positie en kans om jaarlijks wereldwijde aandacht te vragen voor vrede, veiligheid en vrijheid. Al 77 jaar leeft Nederland in vrede en vrijheid en lijkt dat bijna vanzelfsprekend.

We leven in een uitzonderlijke pandemie, voor velen is dit de eerste keer dat vrijheid heel voelbaar onder druk staat. We eren tegelijkertijd de laatste generatie bevrijders en overlevenden, échte verschilmakers, een geheugen dat in het komende decennium zal verdwijnen. Daarmee wordt de vraag naar hedendaagse vrijheidsbakens relevanter dan ooit. Juist nu wereldwijd vrijheden en verworvenheden (opnieuw) onder druk staan. Kortom: hoe maak jijzelf het verschil?

Missie
Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) biedt een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van vrede, vrijheid en veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Onze oorsprong ligt in Wageningen, Stad der Bevrijding. Van hieruit spelen wij een nationale en internationale rol:

 • In Wageningen is, samen met de geallieerden, de herdenking van capitulaties aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gestart. Het betreft zowel de Duitse capitulatie in Nederland als de Japanse capitulatie in Nederlands-Indië.
 • Wageningen neemt een belangrijke internationale kennispositie in m.b.t. thema’s die nu en in de toekomst bron kunnen zijn van (inter-)nationale conflicten.
 • In 1945 is in Hotel De Wereld de capitulatie getekend. Hotel De Wereld (nationaal erfgoed), het Bevrijdingsdefilé en het Bevrijdingsvuur Wageningen zijn uniek bij het eren en herdenken van bevrijders.

Vanwege de centrale rol die Wageningen heeft gespeeld aan het einde van WOII, vindt het Bevrijdingsfestival Gelderland in Wageningen plaats. Doel van het bevrijdingsfestival is het vieren van de bevrijding en vrijheid en het vergroten van de bewustwording wát wij op 5 mei vieren.


Pijlers Wageningen45
De missie leidt tot vier pijlers, die in onderling verband Wageningen45 laten bijdragen aan vrede en vrijheid in de wereld. Deze pijlers zijn:

 1. Herdenken
  Ieder jaar herdenken wij hen die vielen als strijder voor onze vrijheid en eren we de overlevenden. Daarnaast tonen we respect voor allen die zich namens ons land hebben ingezet voor vrede en vrijheid, waar ook ter wereld.
 2. Vieren
  Met het Bevrijdingsfestival Gelderland vieren we de bevrijding en de vrijheid waarin wij sindsdien leven. Belangrijk hierbij is het vergroten van de bewustwording wát wij op 5 mei vieren.
 3. Educatie
  Wageningen45 zet zich voor vrede en vrijheid en stimuleert het maatschappelijke en politieke debat. Het educatieve beleid is gestoeld op bewustwording van de geschiedenis, het stimuleren van de dialoog omtrent vrede, vrijheid en veiligheid én doorgeven van kennis en ervaring.
 4. Monument
  Hotel De Wereld is hét symbool voor de beëindiging (capitulatie) van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Dit hotel markeert het begin van het naoorlogse Nederland in vrede en vrijheid.

Bestuur
Wageningen45 staat onder leiding van een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier personen, waarvan alle leden in functie zijn benoemd. Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan van de stichting en verantwoordelijk voor het geheel van de taakuitoefening. Bedrijfsvoering en bestuurszaken zijn ondergebracht bij het Dagelijks Bestuur en dit legt in die hoedanigheid verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Het Bestuur vergadert minimaal vijf keer per jaar.

De beloningsstructuur betreft voor zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur onbezoldigde functies.


Team
Bureau:

 1. Thera Westerhoud: Directeur
 2. Elseline Grobben: Junior Producter / Office Manager
 3. Harry te Raa: Coördinator Herdenking & Vrijwilligers
 4. Marianne Loendersloot: Redacteur
 5. Henk van de Beek: Coördinator Veteranencafés en Monumentadopties
 6. Hans Sonnemans: Coördinator Reünie van de Vrijheid
 7. Sandra Bulter: Producer Bevrijdingsfestival Gelderland
 8. Casper Bijl: Manager Horeca & Winkeliers
 9. Chris Janssen: Hoofd Communicatie
 10. Jan-Jaap Bulder: Facilitaire Ondersteuning
 11. Hendri Markvoort: Sponsorwerving
 12. Tim Hoogveld: Financiële Administratie
 13. Jasper Mol: Stagiair Productie
 14. Sophie Konstapel: Stagiaire Productie & Communicatie

Bestuur:

 1. Toon van Asseldonk: Voorzitter
 2. Ward van Beek: Vicevoorzitter
 3. Franc Heijke: Secretaris
 4. Madeleine Meijer: Penningmeester
 5. Jan Westerhof: Bestuurslid
 6. Tanja Haseloop - Amsing: Bestuurslid

Bureau

Thera Westerhoud

Directeur

Elseline Grobben

Junior Producer & Office Manager

Harry te Raa

Coördinator Herdenking & Vrijwilligers

Marianne Loendersloot

Redacteur

Henk van de beek

Coördinator Veteranencafés en Monumentadopties

Sandra Bulter

Producer Bevrijdingsfestival Gelderland

Casper Bijl

Manager Horeca & Winkeliers

Jasper Mol

Stagiair Productie

Sophie Konstapel

Stagiaire Communicatie & productie

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI.

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
4en5mei@wageningen.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI