Eren en herdenken veteranen in Wageningen

08/04/2021

Eren en herdenken veteranen in Wageningen

Op 5 mei 1945 werd in Wageningen, in Hotel de Wereld, een einde gemaakt aan de meest recente bezetting van Nederland. Wageningen, Stad der Bevrijding, is sinds die dag, nu alweer 76 jaar geleden, hét bevrijdingsicoon van Gelderland, Nederland en ver daarbuiten. Defensie blijft daarom ook in de toekomst het bevrijdingsdefilé op 5 mei van Wageningen ondersteunen met detachementen uit alle vier de krijgsmachtdelen, maar de frequentie hiervan wordt teruggebracht naar eens in de vijf jaar. De overige militaire ondersteuning van de jaarlijkse herdenking blijft wel gewoon jaarlijks plaatsvinden. Defensie heeft hierover in oktober een overeenkomst gesloten met de Stichting Wageningen '45. 

Vandaag berichtte Omroep Gelderland dat de gemeente Wageningen er van uit ging dat Defensie niet meer aan het jaarlijkse defilé zou willen meewerken. Dit zou het einde van het defilé kunnen betekenen. Die vrees is dus onjuist. 

We eren de laatste generatie bevrijders en overlevenden, onze rechtstreekse ogen en oren naar het verleden. Het levende en sprekende geheugen van de bevrijding. Een geheugen dat in de komende decennia zal verdwijnen. Daarmee wordt de vraag naar hedendaags en passend herdenken, eren en vieren groter dan ooit. Daarom ondersteunt Defensie jaarlijks in Nederland vele herdenkingsactiviteiten. Al deze steunverleningen drukken zwaar op de operationele capaciteit van de Krijgsmacht. Daarom is Defensie kritischer gaan kijken naar welke steunverlening Defensie in de toekomst nog levert. Defensie hanteert hierbij het uitgangspunt dat wat civiel gedaan kan worden, zoveel mogelijk civiel wordt uitgevoerd (catering, tentopbouw, logistiek etc). Defensie levert steun die alleen de Krijsmacht kan leveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het militair ceremonieel, een fly past of militaire muziek. 

De gemeenteraad heeft op 8 maart het college en de stichting opgeroepen om met Defensie in gesprek te gaan over de mogelijkheid om het defilé toch jaarlijks te blijven houden. De stichting en gemeente gaan hierover in overleg  met het ministerie.

Samen met de inwoners van Wageningen, alle vrijwilligers, gemeente Wageningen, het Veteraneninstituut én ook Defensie zoekt het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 naar nieuwe manieren om de herdenking in te vullen in de tussenliggende (niet-lustrum) jaren. Om (ook toekomstige) veteranen ieder jaar op een waardige manier te blijven eren en herdenken. Dat is de kern, de ziel van wat de stichting doet: het blijven agenderen van vrijheidsthema’s; voor de huidige generaties én generaties na ons! 

Als gevolg van de COVID-pandemie zal het defilé in 2021 niet plaatsvinden. Volgens de huidige afspraken met de stichting zal het eerstvolgende bevrijdingsdefilé waarbij de Krijgsmacht met detachementen ondersteunt in 2025 afgenomen worden.

Deel dit online

Delen op TwitterDelen op FacebookDelen op WhatsApp

Wageningen45

Het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) is een platform voor vrede en vrijheid en heeft ten doel het herdenken van de capitulaties, vieren van de verkregen vrijheid en aandacht te vragen voor de wereldwijde vraagstukken van Vrede, Vrijheid en Veiligheid vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding.

Wageningen45 is een culturele ANBI:
Jaarverslag 2021Verkorte Jaarrekening 2021Publicatieplicht ANBI-status

Activiteiten

Contact

Postadres
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Bezoekadres
Niemeijerstraat 1
6701 CL Wageningen

0317 – 492522
contact@wageningen45.nl

Privacyverklaring

Wageningen45 InstagramWageningen45 TwitterWageningen45 Facebook

© Copyright Wageningen45 - ANBI